Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Perayaan 1 Suro Ing Gunung Kawi

-
Poenk Poerwa1 Suro  utawa 1 Muharam tiba pas dina Minggu (27/11). 1 Sura kanggone wong Jawa iku dadi dina anyar. Yen bisa tumindak kang ala bisa diganti tumindakkang becik Ing Gunung Kawi saben 1 Sura nganakake sawijining ritual Jawa kang arupa obong sesaji. Sesaji mau dirupakno Ogo-ogo yaiku simbule reksasi kang kagungan sifat ala. Mula kuwi ogo-ogo mau perlu diobong ben ilang angkara murka. Terutama ing tlatah Gunung Kawi iki.

Perayaan ritual iki ngrangkul masyarakat Gunung Kawi umume. Kabeh warga kang kabagi dening RW-RW iki padha melu ngrayake acara kirab budaya kanti rena-rena tampilan lan pacakane. Kabeh RW padha ngasta sesaji kang dihias arupa kewan rupa warna. Ana kang rupa sawer, iwak, omah-omahan  lan macem liyane. Dening ogo-ogo kang diobong kuwi dadi simbol hambrantas batarakala /ngilangibarang kang ala.  Kabeh mau tujuane mung siji , yaiku raos muji syukur dumateng ingkang Murbaeng Dumadi. Dening apa masyarakat Gunung Kawi isih tansah pinaringan kanugrahan karaharjan lan cepak sandang pangan.

Saliyane iku, Gunung Kawi kang kondhang dadi daerah wisata, acara ritual iki bisa dadi daya tarik wisatawa. Nanging ora mung wisatawan wae. Warga Kepanjen- Malang lan sakiwa tengene uga padha ngertakna acara iki. Dadine ing dina iki mau, Gunung Kawi  kaya-kaya kebanjiran wong. Dalan-dalan kebek lan sesek mulai ngisor nganti ing cedhak pesarean.

Muga-muga tradisi iki isa dilestarekake dening generasi mudane ing tahun-tahun ngarep. Sing penting ora nglalekake syariat agama kang dianut. Ananging bisa dadi pertanda yen warga Gunung Kawi isih eling marang pepundene kangbabat alastlatah Gunung Kawi. Rencanane ing bengine mengko bakal dihibur dening Orkes Sagita. Wuih mesti ruame tenan.

Leave a Reply