Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Polwan Ugo Butuh Ekspresi

-
Poenk Poerwa

Jabatan apa wae kang didapuk satunggaling pawongan ora bakal ngleremke sejatining raga manungsa. Pawongan kakung sumawa putri uga mengkono.
Ing ngadhap iki tuladha apa kang dak aturke ing dhuwur.
Para Polwan lagi nebeng ramene pangango internet. Lumayan bisa numpang nampang.
Dak kira ora ana wong kang nglarang marang apa sing dilakoni para Polwan iki. Apa maneh Polwane ayu-ayu tur resik-resik wuih.. Rasane nguwaske fotone wae mak nyussss


Leave a Reply