Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Kasiat Ngrapal Aksara Jawa versi Arema

-
Poenk Poerwa

Nalika aku dolan nang Prambanan, aku mlaku-mlaku nggoleke oleh-oleh sing pantes dak gawa mulih. ketemu. Ndilalah ing bedag pojok aku ketemu marang pawongan kang brewok tur jenggota ketel. Ngedhep dodolan kang ana gambare Bung Karno. Uga gambar-gambar liya kang ana tulisane Aksara Jawa. Aku kaget, lakok tulisan Aksara Jawa  mau katulis diwalik saka pungkasane. ( nga-tha-ba-ga-ma, nya-ya-ja-da-pa,la-wa-sa-ta-da , ka-ra-ca-na-ha ) Lho, lakok aksara iki sering tak waca kaya basane Arema. Aku ra sida neruske mlaku-mlaku. Mandeg sa ngarepe Mbah Jenggot sing tas tak kenal iku. 
Aku pingin ngerti apa sejatine kasiate tulisan Jawa kang diwaca malik iki? 
Weladalah, tibakne maca saka mburi aksara Jawa iki, salah sijine bisa digawe ngusir syetan, iki ngendikane Mbah Jenggot, kang ngakune umure luwih 100 tahun. Yen ora percaya coba wae sampean takon dewe yen pas dolan ning Prambanan lan bisa ketemu Mbah Jenggot mau.

Sa liyane kuwi, aku uga diparingi pirsa kasiat liyane kang ditulis ing kertas fotocopian. Beh aku guetun banget, kenapa mbiyen ora dak tulis utawa tak apalke kasiat liyane. Lha kapan maneh aku bisa ketemu, ngrangkum kasiate Aksara Jawa iki? Wong wis jarang nglencer ning Prambanan. 

Mbah,.. muga-muga panjenengan tansah sehat, ben aku bisa ngapadi ngilmu panjenengan. (poenk)
Leave a Reply