Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Unggah-ungguh Wong Jawa

-
Poenk Poerwa

Warta Jawi
Ing budaya Jawa, asring kita mireng istilah unggah ungguh, yen diartekke marang basa Indonesia tepa slira / tata krama. Budaya Jawa kuwi kondhang kang aran  sopan santun, apa maneh ing alam padesan. Maceme basa Jawa kuwi yo akeh, contone karma inggil, basa alus, basa padesan, ugo ngoko ( basa kang paling kasar).
      
Unggah ungguh wong Jawa kadha-kadhang ditampa marang wong ora Jawa iku malah kaya aneh, ribet lan rena-rena. Nanging yo kuwi salah sijine apike basa Jawa / wong Jawa tinimbang basa/wong liyane. Malah-malah wong Jawa nalika muring-muring ya isih nduduhke unggah-ungguhe. Biasane wong Jawa kang mertamu ing wong kang during dikenal isih nuwun sewu. Durung maneh yen arep merintah utawa ngelingake marang wong liyane, biasane isih ditambah tembung, sepurane (=maaf).
Mulane, iki mung usul saran lan rembug ku, peno/sampeyan kabeh sing rumangsa dadi wong Jawa, ojo nganti ninggal Jawane. Yen ngendikan marang wong tuwo yo samestine bisa ndeleh awak peno. Ben ora diarani wong Jawa ora ngerti unggah-ungguh. Lha rak pener to? Pener po ora? Nek ora yo sampeyan piker dewe.. iki ngono mung urun rembug

Leave a Reply