Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Tuladha serat undangan tahlil

-
Poenk Poerwa

Ass.Wr.Wb.
Sedaya kulawarga, Hangaturaken agunging panuwun dumatengan karawuhan panjenengan sami ingkang sampun kersa rawuh paring pandunga kanti waosan serat yasin ugi tahlil hangleresi 100 ( setunggal atus) dintenipun almarhumah :

Garwa / Ibu / Simbah :
“ Sriwati Mardayani Pertiwi  “

Ingkang sampun wangsul dumateng alam kelanggengan ing dinten  Jumat Legi, 4 Des 2009

Mugya sedaya amal ibadahipun almarhumah katampi dening Allah SWT, dipun ampuni sedaya dosa - dosa nipun. Dening kesaenan panjenengan sami  mugya Allah SWT., kersa paring piwales ingkang saprana ugi barokah.  Amien.
Wass. 
Arya Dwi Poerwa 
Sedaya putra ugi wayah

Leave a Reply