Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Peribahasa Jawa (A)

-
Poenk Poerwa

 sumber : http://id.wikiquote.org/wiki/Peribahasa_Jawa

Leave a Reply