Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Hajat Bapak Mujiono ing Cadin Kepanjen

-
Poenk Poerwa

Sabtu, 19Pebruari 2011, Kanthi kanugrahaning Gusti ingkang Maha Agung. Lelampahan dhaup palakrama putri kinasih Nimas Fina putri bungsunipun  Bapak Mujiono (pengajar SD) menika gangsar nir ing sambikala. Ing adicara resepsi nikah ingkang dipun kalekasanaaken ing Bale Agung Cadin Diknas Kepanjen. Dompyok-dompyok para tamu agung ingkang rawuh anyekseni saha paring pakurmatan dumateng serat layang ingkang sampun dipun aturaken dening kulawarga Bapak Mujiono. Mugi-mugi ing lelampahan temanten kekalih ingkang bangun wisma sageta dumugi temanten ingkan sakinah, ma wadah wa rohmah, tumuju dumateng kaken-kaken saha ninen-ninen.Amien.

Leave a Reply