Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Pacar Anyar

-
Poenk PoerwaSaiki Pras wis duwe pacar. Jenenge Mooi. Ojo salah tampa. Mooi iku dudu jenenge Herder utawa Pus sing biasa nyolong iwak asin gek omahe awake dhewe. Nanging Mooi kuwi jenenge cewek. Ayu  po ra?. yo jelas tenan. Pokoke ngedhap-edhapi.
Yen pengin ngerti, Mooi kuwi tembung basa Landa. Tegese Ayu. Nanging Mooi jelas-jelas dudu wong Landa. Mooi iku wong Indo maksude asli Indonesia. Wis meh rong tahun manggon ana kutho jenenge Bangsri Ardirejo Kepanjen Malang Jawa Timur Indonesia.
Sekolahe ing SMA sing dadi favorit-e wong-wong Bangsri ugo sekitare yaiku SMA Islam Kepanjen. Mooi saiki wis ngancik kelas sewelas biyen kelas 2 SMA. Bocah iki  sawijining  bocah pindahan saka tanah Jawa sisih kulon.
Ono sekolahan Mooi dadi pusate perhatian, bisa uga diarani primadonane SMA Islam. Alasane, kaping siji:  jelas rupane Ayu. Ciri bulene isih ketara banget, Kaping pindho, tumpakane kijang paling gress ewes-ewes tahun anyar 2010 iki. Opo maneh mangkat lan mulih sekolah disetiri dhewe.
Prass bangga tenan bisa nggaet Mooi. Soale sing naksir Mooi akeh banget. Bambang, Joko, Roy, Edy, lan sapanunggalane.Bambang jago Basket. Joko jago Volley, Edy jago Tae Kwondo, lan Edy jago mbolos. Lha Roy anake wong duwe utawa sugih tenan.
Seje maneh karo Prass , bocah iki paling sering atine sumpek merga ora tahu nyekel dhuwit. Tapi lumayan, dheweke diwenehi otak rada encer. Super tenan.
Kanggo nggaet Mooi iku ora gampang. Kudu wani rekasa. Pokoke ribet tenan. Sajroning seminggu Prass nglakoni pasa, pasa mutih pasa ireng, lan pasa-pasa liyane, dudu napa-napa kersa. Opo wae dilakoni. Iso-iso nek ono sing ngandani adus kembang wayah wengi mesti dilakoni. Opo ora isin nek sampek ono sing methuki . Prass mesti kisinan.
“ Sebab ora ono maneh dalan liya kajaba nglakoni sing kaya mengkono iku!, pituture Mbah Gondhal-Gandhul , pas ditekani Prass sing lagi jaluk pitulungan.
Prass mung trima manut wae. Nyatane pancen thokcer tenan. Bareng rampung nglakoni syarat mau. Prass entuk gagasan apik banget. Dheweke nulis geguritan :

Mooi ... Mooi ... Mooi
Ora awan ora wengi
Mooi ... Mooi ... Mooi
Ora pahing ora legi
Mooi ... Mooi ... Mooi
Tresnaku setengah mati

Wis mari ditulis, geguritan mau dilempit apik , diwadhahi amplop. Sesuke amplop mau dikirim ning omah pos, nganggo prangko tercatat. Soale yen nganggo prangko biasa mesti kena sensor Mamine Mooi.
Sedina, rong dino dienteni. Wangsulan layang ora teko-teko. Atine Prass wis dag dig dug der. Lha iyo  ndahneya yen oleh walesan layang saka wong sing paling ditresnani. Nanging, dienteni seprana seprene babar blas ora ana teko. Prass sambat maneh menyang Mbah Gondhal-Gandhul.
“ Yen tak delok saka kukuku iki, wis ora adoh. Mooi bakal dadi jodhomu, tapi pancen ana sing kurang syarate,! tembunge Mbah Gandhul Gondhal. Prass luwih nyedak marang Mbah Gandhul terus dibisiki umik-umik.
Prass manggut-manggut, dheweke njumput gambar WR Supratman saka dompete, diaturke Mbah Gondhal - Gandhul. Karo mesem Mbah Gondhal - Gandhul menehi bungkusan putih karo titip pesen.
“ Bungkusan iki aja dibuka yen durung jam rolas wengi.” Ature Mbah Gondhal- Gandhul . Prass manut wae ngungemi dhawuhe gurune.
 Pas jam rolas wengi bungkusan mori putih mau dibuka. Ana salembar kertas kang ditulisi nganggo potlot.

Mbul gombal gambul
Sing jendhul dadi wong luhur
Mbleh gomblah gambleh
Sing tambleh dadi dombleh
Kolik ndhelik mendelik
Asu lan kucing gandhrik aja diindhik
Aja di aja di
Wong tuwo malati
Golek ae anak menteri
Bandha manuk mangan roti
   
Lho rapalan cap apa iki ? batine Prass. Jaman wis modern kok ana japa mantra nyeleneh. Ono gambul, ono kucing lan ono manuk. Wis mboh Prass ora ngreken pokoke apa sing dipesen Mbah Gondhal - Gandhul dilakoni.

Sesuke ning sekolahan. Prass ketemu Mooi, dheweke mesem. Mooi mbales ngono uga malah-malah ditambahi ngerlingake mripate. Wadhuh ndahneya bungahe atine Prass. Karo diwanek-waneke. Mooi diajak lenggah panggonan sing sepi, ning taman sacedake mushola, sak wetane panggonan dodolane  wong-wong  sing nunggu  Food Center.
“  Mooi , kenapa layangku ora diwalesi , apa sliramu ora nrimo tresnaku,” pitakone Prass karo setengah klincutan. Mooi mesem.
“Prass jane aku ya tresna marang kowe tapi aku isih ora ana wektu arep nulis layang wangsulan. Lan maneh aku isin yen konangan marang kanca-kanca. Piye nek ngene wae ? malem minggu sesuk, kowe aja metu-metu,  aku arep ngajak kowe nonton film  “ Ono opo karo trisno “.
Jam lima sore Prass wis siap-siap. Prass wis adus kaping pindho sabunan sing cemanthol ning rise jedhing digawe kabeh, ana sabun Lux, ana Lifeboy ana sabun tawon lan sabun Dave sing paling grass digawe kabeh. Ora ketinggalan parfum sing diduweni yo disiramke ning awake. Pokoke Prass wis siap tenan ngancani Mooi  lungo menyang  gedhung bioskop arep nonton AADC. Ndahneya bungahe. Wis oleh pacar ayu sugih rada bule sisan. Ora ngisin-isini  yen diajak mlaku  bareng.


Jam pitu wengi Mooi teka tenan. Mooi nitih mobile kijang , panganggone yho modern banget. Kaos Street abang dipadu marang celana Jeans sing ana putih-putihe tambalan. Rambute diore dimodel bluss. Ning burine Celana dicantholke Handpone Nokia seri anyar. Prass mung bisa ngecap-ngecap karo setengah ngiler. Pras ora kedhep-kedhep mripate namatke pawongan sing lagi nutup lawang kijange .  Ning ngarep lawang Prass nyambut tekane Mooi, tanganne Mooi digandheng . Mooi diglandhang mlebu.  Ora let suwe Mooi dirangkul ,  ana kekarepan ala sajrone atine Pras .  Prass pengin Nge Susune Bayi.  Mooi nolak rangkulane Prass ditepis. Prass nututi. Tangane Mooi digayuk ora kena . Mooi luwih ngadoh maneh. Prass tansah nguber. Bruuuk.
Nani mlayu menyang kamare mas-e karo begok-bengok. “ Buk, Mas Prass !”.
Prass isih setengah bingung. Guling sing biasa ngacani turu isih ana ing rangkulane. Adhine ngadhek ana sa ngarepe karo mesam-mesem . Prass ngguyu kecut. Ning atine bungah banget. Bisa ngrasake pacaran karo Mooi , primadonane sekolahan. Syukur-syukur yen bisa tenanan. Ndahneya !
............................................ poenk !

Leave a Reply