Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Ijab Qobul e Bapak

-
Poenk Poerwa

Selasa, angka 30 Nopember 2010

Acara Ijab Qobul
Dino iki, kulawargaku ono gawe. Bapak kang tak tresnani. lagi nglangsungake Ijab Qobul kanthi tuntunan bapak pengulu. Putrane bapak kang ono nenem cacahe padha dadi saksi. Nanging putri kesayangan bapak kang manggon ing Cilacap ora bisa nderekake acara iki. Amarga putrane sing  ragil nembe wae metu saka rumah sakit. Adhiku  wadon  diwakili marang garwane kang dino iku nyempatke ijin saka kantore.
Jam 9 awan dino Selasa iku, bapak kairing 5 putra lan 1 anak mantu, nganggo ageman warna peteng kang biasa diarani ageman Bapak Basofi Sudirman ( mantan gubernur Jawa Timur). Kanti kairing kadang bulik lan misanan. Sowan marang kulawarga temanten wadon kang dununge ono mburi omah. 

Ning daleme temanten putri wus pada kumpul kanthi jagonganse sedulur kabeh. Ora let suwe tangga-tangga kang diundang kanggo anyekseni acara ijab qobul wus pada teko.. Sinambi ngenteni rawuhing bapak pengulu, tetamu padha nyicipi jajanan kang wus disiapke dening tuan rumah.


Ngiring tindake temanten
Kiro-kiro jam 10 an, bapak pengulu nembe rawuh. Ngendikane bapak pengulu, nembe wae  nindakke ijaban temanten ing liya desa.  Sak wise persiapan wus cukup, acara ijab qobul antarane bapak lan ibu anyar dilakoni kanti lancar. Wali saka temanten putri kang wayah iku diwakili adhine temanten, masrahake marang bapak pengulu. 

Amarga mantenan iki kang kepindho, rupane  bapak wus ora duwe rasa grogi utawa ndredeg maneh Nyatane, latihan njawab sepisan , pas ijab qobul ugo langsung dianggep sah marang para saksi. Sakwise tanda tangan buku nikah lan para saksi. Acara ijab Qobul bapakku kang mundhut garwa ibu anyarku kang isih ono hubungan kadhang iki dianggep mari. 

Tetangga kabeh wis padha kundhur nang ngomahe dewe-dewe. Dening dulur-dulur katuran pada nyantab suguhan kang wus kasiapake. Rasane ati putra lan wayah padha plong. Dening apa bapakku saiki wus duwe sisihan maneh. Wus ono sing ngopeni. Intine putro-putrone sak jane mung siji. Sing penting bapak bahagia, putrane ugo bahagia. Kabeh duwe rasa seneng kanthi dedungo mugo-mugo bapakku tansah kanugrahan rahayu, sehatlahir bathin. Ben awet momong anak putu lan bisa mirsane kesuksesane anak putu. Amien  

 

Leave a Reply