Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Nglanggengno

-
Poenk Poerwa

Wis meh setahun iki, ibuku ninggalake keramean donya amarga gerah komplikasi. Sa wulan sakbare lebaran bakal tekan slametan setahune. Dene bapakku sing pensiunan tentara iki, awake isih sehat, amarga sering mlaku-mlaku ngubengi kutho. Sakbare mlaku-mlaku bapak isi nindakno golek suket kanggo pakan wedus sing kabehe 2. Nek ditakoni ngendikane bapak yo ben sehat amarga metu kringet. Kajaba duwe ingon-ingon wedus, bapak isih duwe ingon-ingon pitik kan jumlahe ora sithik.  Sing diingu dudu pitik horn utawa petelor, nanging pitik kampung. Lumayan endoge iso didadekke duit kanggo tuku rokok surya langganane.
" Lha tinimbang nganggur ora oleh opo-opo. Yo lumayan tah isih ono sing ngrokoki." jawabe bapak nek ono sing takon kesibukane bapak saiki.
Nanging pirang-pirang dino sadurunge poso romadhon, ono sing owah-owahi tingkah lakune bapak. Yen biasane bapak krasan nek omah karo mangku putune kang loro cacahe. Akhir akhir iko kok jarang tenguk-tenguk sinambi ngudut. Biasane nek wayah mudhun sholat Maghrib ing Masjid bapak langsung mulih. Ning saiki lakok jam 9 bengi wiwit mulih. Nanging ora ono sing ngira yen bapak iki duwe kekarepan omah-omah maneh.
Kapan baya, bapak nyambangi putune sing manggon omah ing liyo dusun. Sak liyane sambang putu, bapak nyempatno ngendikan karo aku anakke kang nomer loro.
" Yok opo le, opo adhimu wis SMS karo kowe?" pitakone bapak.
" SMS opo pak ?" jawabku sakenane.
" Yo masalah kekarepane bapak, aku ora tekan nek omong langsung karo anak-anakku lanang kabeh. Dadi aku nyerahno nang adikmu wadon." jawabe bapak.
Aku dhewe pancen durung wani buka wicara sakdurunge bapak ngendikan masalah kekarepane. Padahal adhiku wadhon kang melu bojone ing Jawa tengah yo wis SMS. 

Leave a Reply