Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Syukur kathik

-
Poenk

Sopo siro sopo ingsun ora keno gede rumongso ugo rumongso gede, Ojo rumongso unggul lan unggul rumongso ojo gembende omongan sering keladuk wong urip anggendong lali elingo urip iku kudu awas lan waspada luwih becik urip kang temen lan prasaja.

Gawaning urip kuwi mung tansah eling, terutama eling marang syetan (=kapundhut dawuhing bapa guru Gus Sopan) amarga yen eling marang syetan kang kesuwur ala lan sumbere panggodaning manungso mesti kita eling marang Dzat Agung kang nyiptakno syetan lan manungso.

Lelaku kang pinter, kuwi lelaku kang pener....pener lehne ndeleh awak lan pener nindakake kesaenan.

Leave a Reply