Facebook
RSS
Warta Jawi " Hangaturaken Sugeng Ariadi ", mugya ing dinten fitri, sedaya kalepatan kula panjengan sedaya pikantuk ampunanipun Gusti Ingkang Murbaeng Dumadi. Amien "

Opo Jare - Jare Opo

-
Poenk

Aku nggawe blog iki mung kanggo numpahno uneg-uneg sing gek njero dada. Lha tinimbangane dadi nyumpek-nyumpeki ati, lan iso ugo malah dadi lara. Sapa wonge sing gelem lara. La wong panganan sate gule yo sik enak rasane.
Blog iki sengaja tak isi nganggo basa Jawa. Yo Ngoko.. Yo krama, lalek iso maneh basa krama inggil sing aluuusss.. kaya glepung..
Nanging angen-angen iki pancen isih tangeh lamun. Ndahneyo iso ngisi blog nganggo boso krama sing alus.. la sing kasarae yo sik mencla-mencle.. Tapi yoiku mau.. aku ora ngurus dadine piye.. sing penting ana sarana nggonku ngetokne uneg-uneg sing nggawe boso Jawa.

Leave a Reply